Menu

Kontingentsatser

Kontingentsatser - 2021/2022

Halvårlig indbetaling (betaling pr. sæson):

ÅRGANG BREDDE TALENT
Sandkasse                450,00 kr. N/A
U6-U7                570,00 kr. N/A
U8-U9                870,00 kr. N/A
U10-U12             1.050,00 kr. N/A
U13-14             1.050,00 kr.            1.650,00 kr.
U15-19              1.170,00 kr.            1.770,00 kr.
U20-21             1.290,00 kr.            1.770,00 kr.
Senior             1.290,00 kr.            1.770,00 kr.
Oldboys/girls                570,00 kr. N/A

 

Helårlig indbetaling

7-mands senior 900,-
   

Udover kontingentsatserne er der en midlertidig kontingentforhøjelse (læs mere herom nedenfor).

 

Kontingent opkræves 2 gange om året:
  1. Forårskontingentet dækker perioden 1. januar til 30. juni. Det opkræves primo marts for U13 og ældre. Det opkræves primo april for U12 og yngre.
  2. Efterårskontingentet dækker perioden 1. juli til 31. december. Det opkræves primo september for alle årgange.

 

Man kan deltage gratis i træning de første tre gange, hvorefter det er påkrævet at indbetale kontingent.

 

Midlertidig kontingentforhøjelse
Bestyrelsen har besluttet en midlertidig kontingentforhøjelse til udvikling og etablering af yderligere kunstgræsbaner, jf. FC Skanderborgs vedtægter § 5, på kr. 125,- pr. halvår.
 
Talentkontingent
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen - og generalforsamlingen har besluttet - at der skal betales et talentkontingent på udvalgte årgange. Talentkontingentet ligger over det normale kontingent.

Formålet med talentkontingentet er at dække nogle af de ekstra udgifter der er forbundet med talentarbejdet i FC Skanderborg, fx uddannelse og ansættelse af trænere, ekstra træningstilbud og -udstyr.

I indeværende sæson opkræves der talentkontingent af førsteholdstrupperne på flg. årgange: U13 Drenge, U14 Drenge, U15 Drenge, U16 Drenge, U17 Drenge og U19 Drenge samt Jyllandsserietruppen.