Menu

Bedre vilkår for fodbolden og spillerne i FC Skanderborg

image
09. marts 2021 kl. 16:10

Vi er nu kommet meget længere med de forberedende tiltag for fodbolden og spillerne i FC Skanderborg. Allerede 1.9.2021 forventer vi at kunne tage én ekstra 11 mands kunstbane i brug på Fælleden suppleret af yderligere én 8 mands kunstbane foruden den eksisterende 11 mands kunstbane. Alt med fuld belysning så der kan spilles fodbold 365 dage om året – og i princippet alle døgnets 24 timer. Samtidigt vil vi fremadrettet på Fælleden have én 11 mandsbane med natur græs suppleret af to 8 mandsbaner med natur græs.

Det er pt. forventningen at arbejdet med de nye baner startes op til april/maj i år, hvilket vil betyde anlægsaktivitet i en periode, der er lagt så sommerferien involveres og vi mister mindst mulig træningstid på banerne.

Med de kommende kunststofbaner vil alle hold i FC Skanderborg langt om længe kunne træne hele året og alle hold kunne træne minimum 2 gange om ugen på gode tidssvarende baner. Det bliver fantastik og et kæmpe løft for FC Skanderborg mange år frem i tiden.

Billedet indeholder tribuner som ikke er en del af projektet.

 

Vi får også nye omklædningsrum samt et mindre træner lokale på Fælleden

Kommunen har bevilliget forbedre vilkår i form af to omklædningsrum og et midlertidigt rum, der kan bruges af trænerne til mindre møder for op til 6 personer. Der er tale om midlertidige løsninger i form af moduler, der sættes op midlertidigt i en periode, som forventes af vare 2-4 år indtil der bygges et kommende klubhus på Fælleden med permanente omklædningsfaciliteter.

På visualiseringen ovenfor ses det af modulerne er tænkt placeres ved de nuværende omklædningsrum og ud mod stien og de nye kunststofbaner. Jer som har været med i FC Skanderborg i flere år genkender sikkert placeringen fra tidligere midlertidige omklædningsrum der ligeledes var placeret på samme sted.

Tidsplanen er pt. at kommunen vælger de konkrete moduler i marts måned og at de afhængig af leveringstid kan anvendes fra april eller maj 2021.

 

Finansiering og midlertidige kontingentforhøjelser

Kunstgræsbanerne inkl. belysning og hegn er en stor investering med en forventet økonomisk ramme til etablering på omkring 6.000.000 kr. Vi har aktuelt skaffet 4.620.000 kr. af finansieringen som kommer fra:

  • Skanderborg Kommune: 3.000.000. kr.
  • Bambusa strømpesalg 120.000 kr. (vi tjente det dobbelte, men den anden del gik direkte til de hold som havde solgt strømperne)
  • Sponsorater og donationer: 1.517.000 kr.

Vi mangler således omkring 1.363.000 kr. yderligere for at komme i mål. Planen herfor er at pengene skal skaffes ved en fælles indsats, hvor alle medlemmer involveres. Vi kommer til at løfte i flok i form af:

  • 2 yderligere runder med Bambusa salg eller tilsvarende der samlet forventes at indbringe ca. 500.000 kr.
  • Online donationsløsning, der forventes lanceret til april 2021
  • Midlertidige kontingentforhøjelser i en periode på 2 til 4 år for alle medlemmer, hvilket skal dække den resterende del af finansieringen.

De midlertidige kontingentforhøjelser forventes at blive på 125 kr. pr. medlem pr. kontingentsæson. Formelt set skal dette godkendes på den kommende FC Skanderborg generalforsamling den 31. marts 2021, hvor bestyrelsen har punktet på dagsordenen. Da vi skal betale for etableringen af banen i 2021 har vi dialog med Skanderborg Kommune om, at de yder os et lån på den difference der måtte være når banen skal betales. Formelt vil Skanderborg Kommune skulle godkende lånet på et kommende byrådsmøde den 24. marts 2021.  

De ovenfor nævnte omklædningsrum stilles til rådighed af kommunen uden omkostninger for FC Skanderborg.

FC Skanderborg vil gerne takke sponsorerne som har bidraget med 1.517.000 kr. I den sammenhæng en særlig tak til store sponsorater fra team.blue, Normal, Obton, Naturdrogeriet, Børge Hansen Automobiler,  Sparkassen Kronjylland, Jyske Bank, Nybolig og CSIS. Tænk på dem når I gør jeres indkøb og vælger hvor I handler. Uden deres støtte var opgaverne for os medlemmerne blevet markant større. Vi takker i samme ombæring Skanderborg Kommune for samarbejdet om de forbedrede faciliteter.

 

Hvad med de andre steder FC Skanderborg træner og spiller kampe?

FC Skanderborg ønsker fortsat at tilbyde træning flere steder i byen så fremadrettet vil der fortsat blive træne og spillet kampe på Vestergade anlægget ligesom der spilles kampe på team.blue Arena i skoven. Det ændrer forbedringerne på Fælleden ikke ved.

Alle datoer er selvfølgelig ca. datoer og kan blive ændret, men det positive er, at der kommer til at ske markante forbedringer for os alle her i 2021, forbedringer der vil kunne mærkes for os alle mange år frem i tiden.

Vi håber alle medlemmer såvel som familier til medlemmer ser frem til de forbedrede vilkår. At vi alle bakker op om de arbejdsopgaver der kommer i 2021 samt midlertidige kontingentforhøjelser, der bliver nødvendige for at vi kommer i mål med forbedringerne.

 

Foråret er på vej. Forbedrede faciliteter er på vej. Vi må endelig træne igen. Mange ting er på vej til at blive bedre!