Menu

Skanderborg Kunstgræsbane

FC Skanderborg og vores 1050 medlemmer har ikke adgang til at dyrke fodbold året rundt fordi vi dels har for lidt kunstgræsbane kapacitet samt ikke kan få adgang til haltider. Derfor har vi længe ønsket og efterfølgende arbejdet hårdt på at få etableret en ekstra 11 mandsbane samt 8 mandsbane på Fælleden i forlængelse af den eksisterende ene kunststofbane vi har.

Med de nye baner vil vi kunne tilbyde alle vores medlemmer adgang til at træne fodbold 2 gange ugentligt også fra oktober til marts, hvor vi ikke må træne på græs. Dette vil selvsagt give FC Skanderborg og byen et stort løft.

Projektet koster 6 mio. kr. at realisere. Vi har via egne arbejdsaktiviteter, sponsorater indgået, donationer og legater pr. 5. maj 2021 allerede indsamlet knap 2 mio. kr. og vil desuden supplere med egenbetaling i form af øget kontingent på 250 kr. pr. medlem pr. år i en årrække. Samtidig har vi indgået en aftale med Skanderborg Kommune, der bidrager med 3 mio. kr.

Vi er dermed langt, men ikke 100% i mål med projektet, hvorfor vi håber flere medlemmer, familier til medlemmer, tidligere medlemmer, virksomheder og almindelige Skanderborg borgere vil hjælpe os med en donation eller sponsorat.

En vigtig forudsætning for at komme i mål med etableringen af kunstgræsbanen er støtte fra erhvervslivet. Hvorfor kan det være en god ide at støtte? Ja helt simpelt fordi Danmark anno 2021 ikke fungerer uden samarbejde mellem private, erhverv og det offentlige. Det offentlige mener ikke de skal stille idrætsfaciliteter, som en kunstgræsbane til rådighed for fodboldspillere så de kan dyrke deres sport året rundt. Så enten bidrager vi som borgere og virksomheder selv eller også realiseres et projekt som dette ikke.

Vi tror på at Skanderborg kun er attraktiv at bosætte sig i, hvis der er attraktive tilbud til borgerne. Som byens største forening med +1000 medlemmer er du med din støtte til vores kunststofbaner med til at sikre, at byen har et tidssvarende tilbud til borgerne. Det kan være godt for din virksomhed som måske har ansatte i Skanderborg eller potentielle ansatte, som også overvejer byen tilbud inden de måske siger ja tak til ansættelse i din virksomhed.

Som byens største forening med +1000 medlemmer kan du måske også få gavn af den synlighed et sponsorat eller donation kan give din virksomhed overfor vores medlemmer og deres familier. Støtter du dem støtter de forhåbentligt også din virksomhed.

Du kan støtte med sponsorat eller donation. De forskellige sponsorpakke er beskrevet på denne side. Særskilte aftaler med andet indhold kan indgås. Priserne på sponsoraterne er inkl. moms, men pakkerne skruet sammen, så der masser af reklameværdi i dem og dermed fradragsmulighed. 

Priserne på sponsoraterne er inkl. moms, men pakkerne er skruet sammen, så der er masser af reklameværdi i dem og dermed fradragsmulighed. 

Alle sponsorer og donationer vil blive særskilt annonceret på klubbens Facebook-side, vores website, på tavle ved den nye bane og i takke-annonce, der bringes i Ugebladet.