Menu

Piger årgang 2013

Indendørs Træning - Vinter 2018/19 - U6 piger (Årgang 2013)

Vi træner på Skanderborg Gymnasium i Gymnasiehallen

Tirsdage: kl. 16:30 til 17:30

Første træningsdag er tirsdag d. 30. Oktober. Sidste træningsdag inden jul er tirsdag d. 4. december 2018. Vi starter indendørs igen tirsdag d. 8. januar 2019. Indendørs sæsonen slutter ultimo marts 2019. Udendørs sæsonen starter primo/medio april 2019 
Træningen består af bold- og kamptræning, der passer til pigernes alder og niveau. Det vigtigste er at vi har det sjovt til træning, og at pigerne på tværs af skolerne lærer hinanden at kende. Udover voksen-trænerne, så har vi også 2 ungtrænere, der hjælper med at træne pigerne. 

Vi deltager desuden i stævner og DBU's turnering i løbet af sæsonen. Pigerne på U6 spiller 3-bold, dvs. 3 piger på hvert hold. 

Lørdag d. 23. marts 2019 afholder vi stort indendørs stævne (Skolefodbold for piger) for alle piger fra årgangene 2013-2012-2011-2010. Stævnet er også for piger, der ikke har spillet fodbold tidligere. Mere information følger.

Nye spillere

Nye spillere er altid velkomne. Kontakt Træner og Holdleder Michael W. Hansen på 21470995, for at høre mere om at spille pigefodbold. 

Indmeldelse: http://www.fcskanderborg.dk/sider/valg-af-aargang-til-indmeldelse/ - Gå til U6 Piger (Årgang 2013)

Guide til nye og eksisterende medlemmer om aktiviteterne på holdet: http://www.fcskanderborg.dk/sider/info/nye-medlemmer-aargang-2011-2013-piger/