Menu

Sponsor

FC Skanderborg har ca. 1050 medlemmer. I FC Skanderborg dækker kontingenterne ca. halvdelen af klubbens udgifter til drift. Den anden halvdel kommer fra sponsorater. Vi anvender midlerne til at sikre et godt og kvalitativt fodboldmiljø samt sikre, at de basale ting som kampfordeler, trøjer, veste, bolde og ikke mindst revisor. Derudover tilbyder vi vores trænere uddannelse, efteruddannelse, adgang til sideline træningsplanlægningsprogram, adgang til at filme kampe for at lave analyse. Vi har ligeledes ansat børneudviklingstræner for U5-U9, børneudviklingstræner for U10-U12, ungdomsudviklingstræner for U13-U15 samt børnekoordinator. De er alle med til at understøtte vores trænere, således at vi får det best mulige træningsmiljø for vores spillere. Det er afgørende for en spiller at træne ofte og at træne rigtigt. Vi tror på, at vi ved at understøtte en træning med høj intensitet og mange boldberøringer skaber det mest optimale træningsmiljø for vores spillere.

En vigtig forudsætning for at komme i mål med den fortsatte drift af vores gode træningsmiljø er, at vi får sponsorstøtte. Hvorfor kan det være en god ide at støtte? Ja helt simpelt fordi Danmark anno 2021 ikke fungerer uden samarbejde mellem private, erhverv og det offentlige. 

Vi tror på at Skanderborg kun er attraktiv at bosætte sig i, hvis der er attraktive tilbud til borgerne. Som byens største forening med +1000 medlemmer er du med din støtte til vores klub med til at sikre, at byen har et tidssvarende tilbud til borgerne. Det kan være godt for din virksomhed som måske har ansatte i Skanderborg eller potentielle ansatte, som også overvejer byens tilbud inden de måske siger ja tak til ansættelse i din virksomhed.

Som byens største forening med +1000 medlemmer kan du måske også få gavn af den synlighed et sponsorat eller donation kan give din virksomhed overfor vores medlemmer og deres familier. Støtter du dem støtter de forhåbentligt også din virksomhed.

Du kan støtte med sponsorat eller donation. De forskellige sponsorpakke er beskrevet på denne side. Særskilte aftaler med andet indhold kan indgås. Priserne på sponsoraterne er inkl. moms, men pakkerne skruet sammen, så der masser af reklameværdi i dem og dermed fradragsmulighed. 

Priserne på sponsoraterne er inkl. moms, men pakkerne er skruet sammen, så der er masser af reklameværdi i dem og dermed fradragsmulighed. 

Alle sponsorer og donationer vil blive særskilt annonceret på klubbens Facebook-side og på vores website. Derudover har du mulighed for at komme på udvalgte holds trøjer med din virksomheds logo.

 

 

 

 

Luk