Menu

Økonomi

image

Økonomien er vigtigt

I FC Skanderborg er det et fokusområde at vi arbejder på at få gjort vores økonomi funktion så god og effektiv som muligt, og at den ikke har indflydelse på det daglige arbejde i klubben. Derfor har vi udarbejdet nogle simple retningslinjer for hvorledes vi håndterer udlæg, løn/godtgørelser og køb hos leverandører mest effektivt. 

 

Udlæg (af spillere, trænere og frivillige)

Når du har lavet et udlæg på vegne af FC Skanderborg, skal du sørge for at have en kvittering eller faktura, som du kan aflevere til klubbens kasserer og bogholder. Uden en kvittering/faktura kan klubben ikke udbetale dig godtgørelse for dit udlæg. 

Dit udlæg skal være godkendt af en af klubbens ledere før du køber varen. Ved arrangementer og lignende vil du kunne få tildelt et rammebeløb, som du selv disponerer indenfor. Der udbetales ikke penge før kassereren har fået en bekræftelse fra den ansvarlige leder, om at udlægget er godkendt. Det er din eller lederens opgave at give kassereren fyldestgørende besked. 

Hvis dine kvitteringer ikke er digitale, så tag gerne et billede af kvitteringen og send denne til klubben. Husk at sende dit reg/konto-nr sammen med kvitteringen, så vi kan sende pengene til dig. 

Udlæg refunderes indenfor 2 uger fra bilagene er modtaget. 

Bilag sendes til: faktura@fcskanderborg.dk

 

Løn og godtgørelse (trænere og ledere)

Løn og godtgørelse udbetales bagudrettet én gang om måneden. Indberetning skal være bogholderiet i hænde pr. 15. i den efterfølgende måned for at vi sikre rettidig udbetaling til dig. Ved for sen indberetning udbetales beløbet med næste måned udbetalinger.

 

Leverandør information

Hvis du er leverandør til FC Skanderborg skal du sende dine fakturaer til mailen faktura@fcskanderborg.dk. 

Alle fakturaer skal indeholde: Navn på bestiller (leder i FC Skanderborg), tydelig og forståelig varebeskrivelse, formål (Hold eller navn på aktivitet - oplyses af bestiller), leveringsdato og sted. 

Såfremt fakturaerne ikke indeholder nævnte oplysninger blive fakturaen blive returneret. Vi accepterer ikke fakturaer uden klar angivelse af hvem der har bestilt varen og klar varebeskrivelse. 

Betalingsfrist: min. 14 dage netto (som frivillig forening har vi desværre ikke mulighed for at ekspedere betalinger hurtigere end 14 dage)

 

Betalinger til klubben

Alle indbetalinger til klubben skal aftales med kassereren. Se kontakt informationer herunder. 

 

Kontingent indbetalinger

Her betaler du kontingent: http://www.fcskanderborg.dk/foreningen/medlemskab/indmeldelse-i-fc-skanderborg/
Efter indmeldelsen trækkes dit kontingent automatisk indtil du opsiger dette. 

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, så kontakt klubbens kasserer:

Torben Bech Andersen, tba@fcskanderborg.dk 

Luk